Please make sure that, your allow_url_fopen or cURL is enabled. Also, make sure your API key and location is correct. Verify your location from here https://openweathermap.org/find

Górniczy Klub Sportowy "Śląsk"

 

   ul. Kalinowa 12, 41-707 Ruda Śląska

   

 

Nie znaleziono pasujących pozycji.

Sport Rudzki

Sport Rudzki - jedyny portal miejski w którym kompleksowo gromadzimy materiały dotyczące lokalnych wydarzeń sportowo – rekreacyjnych, prezentujemy wszystko co wiąże się z lokalnymi wydarzeniami z zakresu kultury fizycznej, sportu, zdrowia, profilaktyki i organizacji pozarządowych.