Ruda Śląska

6°C
zachmurzenie całkowite

Urząd Miasta

Konkurs na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży ogłoszony.

Konkurs na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży ogłoszony.
Szczegóły:
Przypomnijmy, że władze miasta pierwotnie nie przeznaczyły żadnych środków na wsparcie klubów i stowarzyszeń sportowych. Decyzją Rady Miasta środki zostały przesunięte w budżecie na rok 2022.
Decyzję o rozdysponowaniu kwoty 1,5 mln złotych podejmuje jednak Prezydent Miasta. Zasady podziału środków są następujące - do podziału jest kwota 1,3 mln zł.
Szczegółowy podział tych środków jest następujący: 550 tys. zł przeznaczonych zostanie na utrzymanie bazy sportowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć szkoleniowych (400 tys. zł z tej kwoty otrzymają kluby sportowe na utrzymanie własnych obiektów sportowych, a 150 tys. zł powędruje do podmiotów, które trenują w wynajmowanych obiektach), 665 tys. zł na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, 50 tys. zł zostanie rozdysponowanych pomiędzy oferentów za uzyskane wyniki osiągane na zawodach rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej, natomiast 35 tys. zł będzie przeznaczone na stypendia sportowe za wybitne wyniki w dyscyplinach olimpijskich. Oferty kluby i stowarzyszenia sportowe mogą składać do 7 lutego.
Pozostałe 200 tys. zostanie przeznaczone - 100 tys. zł na nagrody dla najlepszych sportowców, zaś kolejne 100 tys. na małe granty na dofinansowanie sportu seniorskiego.
Wnioski o granty będzie można składać po 20 marca br
Sport Rudzki

Sport Rudzki - jedyny portal miejski w którym kompleksowo gromadzimy materiały dotyczące lokalnych wydarzeń sportowo – rekreacyjnych, prezentujemy wszystko co wiąże się z lokalnymi wydarzeniami z zakresu kultury fizycznej, sportu, zdrowia, profilaktyki i organizacji pozarządowych.