Ruda Śląska

10°C
lekkie zachmurzenie

NGO

Granty Polskiej Spółki Gazownictwa

Granty Polskiej Spółki Gazownictwa

Polska Spółka Gazownictwa jest jedną ze spółek należących do GK PGNiG, która zgodnie z przyjętą Strategią Sponsoringową GK PGNiG może wspierać wydarzenia i inicjatywy istotne dla społeczności lokalnych na obszarach, na których PSG sp. z o. o. prowadzi działalność operacyjną, w kwocie sponsoringu nie wyższej niż 50 tys. zł netto, z tym że powyżej kwoty 5 tys. EURO brutto, decyzję w zakresie wyrażenia zgody na sponsoring podejmuje Komisja Sponsoringowa powołana przez GK PGNiG.

Link do konkursu

https://www.psgaz.pl/sponsoring-i-darowizny

Sport Rudzki

Sport Rudzki - jedyny portal miejski w którym kompleksowo gromadzimy materiały dotyczące lokalnych wydarzeń sportowo – rekreacyjnych, prezentujemy wszystko co wiąże się z lokalnymi wydarzeniami z zakresu kultury fizycznej, sportu, zdrowia, profilaktyki i organizacji pozarządowych.